Koszyk  

Brak produktów

0,00€ Dostawa
0,00€ Razem

Koszyk Realizuj zamówienieTelekomunikacja i Informatyka na Kolei 2019

Telekomunikacja i Informatyka na Kolei 2019

Tekniska Polska, jako jeden z czołowych dostawców rozwiązań sieciowych dla kolejnictwa, będzie prelegentem szesnastej edycji Konferencji Telekomunikacja i Informatyka na Kolei.

Zakres tematyczny obejmuje:
Systemy biletowe i pokładowe oraz SDIP (dynamiczna informacja pasażerska)
Zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej
Rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach
Łączność dyspozytorska, przewodowe i radiowe środki łączności, technologia GPS oraz GSM-R
Systemy ERTMS oraz ETCS na wszystkich poziomach technologicznych
Systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi
Inteligentny monitoring dworców i taboru, systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania
Cyberterroryzm i zarządzanie bezpieczeństwem IT
Teledetekcja i śledzenie przesyłek
Telematyka w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym
Cloud Computing, Data Center, Business Intelligence, ITSy i ich architekturę
Usługi dostępowe (WI-FI) i multimedialne w taborze , budynkach dworcowych i stacjach
Systemy zarządzania infrastrukturą oraz wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i jego mieniem
IoT (internet przedmiotów) oraz Big Data (analiza danych w czasie rzeczywistym)
Budowa i modernizacja infrastruktury serwerowej i macierzowej.